Visie

Praktijk Pure Life werkt vanuit een positief christelijke levens visie. Dit betekent dat wij iedereen met respect behandelen. Iedereen is van harte welkom ongeacht achtergrond en levenshouding.

 

Alles wat goed en volmaakt is, wordt ons door God gegeven, hij is de Bron van alle Licht, Hij is een en al Licht en verandert nooit.

Jacobus 1:17